Logo
АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ
Ірі аймақтық энергия таратушы компания
Самұрық - Энерго АҚ - ы холдингіне кіреді

2018 жылы Қоғамның Жалғыз акционері Акционердің барлық еншілес және тәуелді ұйымдары үшін бірыңғай стратегия болып табылатын, "Самұрық-Энерго" АҚ-ның 2018-2028 жылдарға арналған Ұзақ мерзімді даму стратегиясын бекітті.

Компанияның миссиясы мен пайымдауына қол жеткізу- үш стратегиялық мақсаттарды іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі, оның ішінде:
1.қатысу нарықтарында энергия ресурстарын сенімді бәсекеге қабілетті жеткізуді қамтамасыз ету;
2.акционерлік капитал құнын арттыру;
3.тұрақты дамуды іске асыру.