Даму стратегиясы

«Самрук-Энерго» АҚ Директорлар Кеңесінің «28» тамыз 2018 жылғы шешімімен №08/18 хаттамасы бойынша 2018-2028 жылдарға арналған акционердің барлық еншілес және тәуелді ұйымдарына арналған Даму стратегиясы енгізілген. Стратегия ұлттық энергетикалық қауіпсіздік жүйесін стратегиялық жоспарлау саласындағы мемлекеттік саясатын ескере отырып, «Самрұқ-Қазына» АҚ мақсаттары мен міндеттеріне, негізгі стратегиялық бағыттарына сай келеді, «Самрұқ-Қазына» АҚ компаниялар тобының стратегиялық және кәсіпкерлікті жоспарлау бойынша Корпативті стандарттарға сәйкес әзірленген. Компания стратегиясы қоғамның жұмыс жасау шарттарына әсер ететін негізгі сыртқы орта тенденциялары мен энергетикалық саланы ескере отырып, «Самрұқ-Энерго» АҚ-ның ағымдағы позицияларына негізделген.

Компанияның миссиясы мен болашағын елестетуге қол жеткізу – үш стратегиялық мақсатты іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі, соның ішінде:

  • қатысу нарықтарында энергия ресурстарын сенімді бәсекеге қабілетті жеткізуді қамтамасыз ету;
  • акционерлік капитал құнын өсіру;
  • тұрақты даму.