Қоршаған ортаны қорғау

«АЖК» АҚ-ның қоршаған ортаны қорғау бойынша құрылымы мен қызметі туралы ақпарат
Қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау - «АЖК» АҚ экологиялық саясатының басты қағидасы.

«АЖК» АҚ-ның негізгі қызмет түрі қоршаған ортаға айтарлықтай әсер етпейді. Алайда, компания үшін теріс әсерді азайту және экологиялық саясатты жетілдіру үшін, экология саласындағы өзінің жауапкершілік аясын түсіну маңызды болып табылады.

Қоғамдағы кәсіби қауіпсіздік пен денсаулықты қорғауды басқару жүйесін қолданыста ұстау мақсатында, сондай-ақ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі бекітілген іс-шаралар Жоспары аясында, Қоғамның Өндірістік-техникалық басқармасы қоршаған ортаны қорғау саласындағы «Компания саясатын» әзірледі (бұдан әрі - Саясат).

Осы Саясат Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамасына қатаң сәйкестікпен әзірленген.

Осы Саясатты іске асыру Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.

Саясатта:
• Қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қоғамның қағидаттары, мақсаттары мен міндеттері;
• Қоғамның басымдықтарын іске асыруға бағытталған негізгі қызмет;
• Жоғарыда аталған саладағы тәуекелдерді сәйкестендіру тәртібі және оларға жауап қайтарудың негізгі шаралары;
• Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызмет көрсеткіштері бар.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызмет көрсеткіштері
Әуе, кәбілдік электр жеткізу желілері және қосалқы стансаның ашық бөлу құрылғылары қоршаған ортаны ластаудың белсенді көзі болып табылмайды
Электр желілері мен қосалқы стансалардың жұмыс істеуі кезіндегі қоршаған ортаға әсер етудің негізгі көздері болып табылатындар:
• Стационарлық көздерден шығарындылар – негізгі жабдықты жөндеу және қалпына келтіруді орындайтын кәсіпорынның қосалқы цехтарын орнатуды жүзеге асырады. Бұл дәнекерлеу стансалары, трансформаторларды кептіру, трансформатор майын сақтау және тазарту, металды газбен кесу және дәнекерлеу, ағаш цехының білдектері және т.б .;
• «АЖК» АҚ-ның желілер мен қосалқы стансаларды пайдаланып қызметтеу кезіндегі шаруашылық қызметі; осы процесте пайда болатын шығарындылар, төгінділер мен қалдықтардың мөлшері әзірленген нормативтік эмиссиямен реттеледі;
• Белгіленген тәртіппен кәдеге жаратылатын қосалқы стансалар жабдықтарын жөндеу және жаңарту кезінде пайда болатын өндірістік қалдықтар;
• Компанияның жүзеге асырылып жатқан инвестициялық жобалары;
• Жылжымалы көздердің шығарындылары.

Атмосфералық ауаға әсер ету
«АЖК» АҚ-да ПДВ нормативтеріне сәйкес зиянды заттардың шығарындыларының стационарлық көздері (ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған) анықталған.
Стационарлық көздердің жалпы шығарындылары 9,45 т/жылына

Парниктік газ
Көлік құралдары болып табылатын парниктік газдар шығарындыларын анықтау бойынша жұмыс жүргізілді

Өндіріс қалдықтары
«Алатау Жарық» компаниялары »АҚ қалдықтарды басқару кезінде Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексін және Қалдықтармен жұмыс істеу Нормативтерін (ҚЖН), «АЖК» АҚ «Қауіпті қалдықтардың паспортын» басшылыққа алады. Түріне қарай шығарылатын қалдықтардың өндірістік және коммуналдық болып бөлінеді:
• Өндірістік: пайдаланылған трансформатор майы, майланған шүберек, металл сынықтары, бөлшектелген конденсаторлар, құрамында сынабы бар шамдар, өндірістік және құрылыс қалдықтары, макулатура және т.б .;
• Коммуналдық қатты тұрмыстық қалдықтар - тіршілік процесінде пайда болады.

Қауіп деңгейі бойынша барлық қалдықтар (өндірістік және коммуналдық) келесідей бөлінеді
Жасыл - индекс G (қауіпті емес);
Кәріптас - индекс А (қауіпті);
• Қызыл - индекс R (қауіпті).
Ең улы және қауіпті - сынапты қалдықтар (жұмсалған люминесцентті шамдар), олар «қызыл» қауіптілік деңгейіне жатады, қалған қалдықтар «кәріптас» және «жасыл» қауіптілік деңгейіне жатады.
Негізгі өндірістік қалдықтар - бұл жабдықты пайдалану, жөндеу және жаңарту кезінде пайда болатын трансформаторлық май және металл сынықтары.
Пайдаланылған құрамында сынабы бар шамдарды сынаптан арылту, қауіпті қалдықтарды кәдеге жарату бойынша мамандандырылған ұйымдармен, қатты қоқыстарды көму полигондарымен коммуналдық қалдықтарды орналастыруға Шарттар  жасалды.

Су объектілері мен топыраққа әсер ету
Компанияның суды тұтыну көлемі мардымсыз, өйткені ол технологиялық процесте қолданылмайды. Су объектілері мен жер үсті құрылыстарына ағызу жүргізілмейді.
Ықтимал ластану көздері май толтырылған жабдықта қолданылатын трансформаторлық майлар, сонымен қатар суды тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану нәтижесінде пайда болатын ағынды сулар болып табылады. Маймен толтырылған жабдық май қабылдағыштармен немесе табандықтармен жабдықталған, бұл майдың топыраққа енуіне жол бермейді.

Экологиялық төлемдер
Стационарлық көздердің  шығарындыларымен атмосфера ауасын ластағаны үшін төлемдер өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша нақты шығарындылардың есептеуі негізінде жүргізіледі. Атмосфера ауасын автокөлік шығарындыларымен ластағаны үшін төлемдер  отынды нақты пайдалану бойынша есептік мәліметтер негізінде жүргізіледі.

Экологиялық бақылау
Қоршаған ортаны қорғаудың аумақтық органдарымен бекітілген және келісілген өндірістік экологиялық бақылау заңнамалық талаптарына сәйкес, ЭТА-да «АЖК» АҚ өндірістік аймақтарында мамандандырылған ұйымдармен жасасылған шарттарға сәйкес, атмосфералық ауаны өндірістік экологиялық бақылау (мониторинг) жүргізіледі. ШРШ нормативтер жобаларында келтірілген нормативті көрсеткіштер асырылмаған: талдау нәтижелері бойынша есепті кезең ішінде санитарлық қорғау аймағының шекарасында ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясының асуы болған жоқ.
Сонымен қатар, «АЖК» АҚ өндірістік аймақтарында жедел мониторинг (өндіріс процесінің мониторингі) жүзеге асырылады, ол атмосфераға ластаушы заттарды шығару көздерінің параметрлерін бақылауды қамтиды, ол жобалық тұрғыдан дұрыс жұмыс істеуі үшін қолайлы саналатын, қызмет көрсеткіштері диапазонда тұрғандығын растау үшін қажет.
Жедел мониторинг жүргізу үшін кәсіпорында әр жабдықтың жұмыс істеу уақыты, материалдардың шығыны есептеледі, сонымен қатар жабдықтың жұмыс істеуінің технологиялық регламенттерінің сақталуын қадағаланады.

2019 жылғы "АЖК" АҚ-ның  табиғатты пайдалану жағдайы
Кәсіпорын қаланың және облыстың экологиялық органдарымен бірлесіп, "Қалдықтармен жұмыс істеу нормативтерін" (ҚЖН), "Қауіпті қалдықтар паспорттарын" әзірледі, бекітті және келісті. Экологиялық сараптама қорытындысының қосымшаларымен бірге, "Шекті жол берілетін шығарындылардың жобасында" (ШЖШ)  газ тәрізді және ұшатын қосылыстардың барлық түрлері бойынша зерттелетін ортада зиянды заттардың шекті жол берілетін концентрациядан  артуының болмауы көрсетілген. Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша 4 санаттағы объектілер үшін "АЖК" АҚ-ның қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат бар.
"Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын өндірістік-экологиялық бақылау", "АЖК "АҚ-ның қауіпті және қауіпсіз қалдықтарын Алматы қаласы мен Алматы облысының өнеркәсіп алаңдары бойынша экология жөніндегі уәкілетті органдарға түгендеу" бойынша есептер уақтылы тапсырылады.
Стационарлық көздерден шығарындылар негізгі жабдықтарды жөндеу және қалпына келтіруді орындайтын кәсіпорынның қосалқы цехтарын орнатуды жүзеге асырады.  Бұл дәнекерлеу посттары, кабельді муфталар жасау учаскесі, трансформаторларды кептіру, трансформаторлық майды сақтау және тазалау, газды кесу және металдарды дәнекерлеу, ағаш цехының станоктары және т. б.
Кәсіпорын тоқсан сайын Алматы қаласы мен Алматы облысының әкімшілік аудандарының салық органдарына шығарындылардың тұрақты және жылжымалы көздерінен қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер бойынша есеп береді.
Құрамында сынап бар шамдардың қалдықтары бақылауда тұр, олар демеркуризация үшін, сондай-ақ ҚТҚ-ны, Қауіпті қалдықтарды орналастыру үшін "Промотход Казахстан" ЖШС мамандандырылған кәсіпорнына тапсырылады (автомобиль шиналарын, аккумуляторлық батареяларды жинау және кәдеге жарату жүзеге асырылады).
2ТП-ауа, 4-ОС үлгі есептері Алматы қаласы мен Алматы облысының "Статистика департаменттеріне" қолданылған материалдардың қосымшаларымен уақытылы және толық көлемде тапсырылады.
Жалпы кәсіпорын бойынша қалдықтар 3, 4 және 5 қауіптілік сыныбына жатады және қалалық полигонда орналастырылады.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы «Алатау Жарық Компаниясы» акционерлік қоғамының саясаты