Мүдделі тараптармен өзара әрекет

«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ-ның стейкхолдерлермен өзара әрекеттесу жүйесі барлық мүдделі тараптардың мүдделерін тұрақты дамыту және үйлестіру мақсатына жеткізуге бағытталған.

Компанияның мүдделі тараптармен өзара әрекеті келесі қағидаттарға негізделген:
• Мүдделі тараптардың мүдделерін, пікірлері мен қалауларын құрметтеу және ескеру;
• Мүдделі тараптарды уақтылы және жүйелі түрде хабардар ету;
• Міндеттемелерді жауапкершілікпен орындау.

«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ стейкхолдерлер картасы