Тарифтер

30 шілде 2021ж.

28 шілде 2021ж.

Согласно объявлению АО «Алатау Жарық Компаниясы» размещенному в газете «Тендер КЗ» от 04.07.2021г. за  №61 на странице 1  и  07.07.2021г. на официальном сайте , о проведении 29.07.2021г. в 15:00ч. публичных слушаний отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 1-го полугодия  2021 года, по регулируемой услуге - передача и распределение электрической энергии, перед потребителями и иными заинтересованными лицами, сообщаем, что данные слушания будут проведены в формате видеоконференции.

29/07/2021 время 15:00

Платформа: ZOOM

Идентификационный номер: 552 721 3747

Пароль: 112233

Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/5527213747?pwd=Z1dzMjhjeUs4TS9Ed0RjN2hvc09CUT09

22 шілде 2021ж.

07 шілде 2021ж.

«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және 2021 жылдың 1-ші жартыжылдық қорытындылары бойынша «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептің жария тыңдау нысанында өткізілетіні туралы хабардар етеді.

Табиғи монополия субъектісінің атауы және орналасқан жері: «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ, заңды мекенжайы: Алматы қ., Манас к-сі, 24б;

Есепті өткізу күні мен орны: 29 шілде 2021 ж., сағат 15:00-де, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 6 (акт залы), анықтама үшін байланыс нөмірі: + 7 (707) 911-07-91;

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің түрі: электр энергиясын беру және тарату жөніндегі қызметтер.

Бұл ретте Алматы қаласында коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты карантиндік шаралар қатаңдатылған жағдайда, жария тыңдаулар бейнеконференция форматында (Zoom/Skype/Microsoft Teams платформасында) өткізілуі мүмкін екенін хабарлаймыз.

Бұл жағдайда бейнеконференцияға қосылуға сілтеме Жария тыңдаулар өткізілетін күні сағат 10:00-ге дейін «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ ресми сайтында (бұдан әрі - Сайт) «Тарифтер» бөлімінде орналастырылады (https://www.azhk.kz/). Жария тыңдауларды өткізудің нақты форматы сайтта хабарландыра отырып, өткізілетін күніне жақын айқындалады.


АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – АО «АЖК») в соответствии с п. 8 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 27.12.2018 №204-VI «О естественных монополиях» (далее – Закон) и п. 609 Правил формирования тарифов утвержденного Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.11.2019 года № 90 уведомляет, что Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы и Алматинской области от 17 мая 2021 года за № 47-ОД и № 83-ОД, внесены изменения в Совместный Приказ Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы и Алматинской области от 06 ноября 2020 года за № 126-ОД и № 154-ОД и утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета на регулируемые услуги АО «АЖК» по передаче электрической энергии на 2021-2025 гг. Изменения внесены в связи с поданной заявкой АО «АЖК» (согласно пп. 1 п. 1 статьи 22 Закона) на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия на регулируемые услуги на 2021-2025гг., в связи с изменением стоимости стратегического товара - электрической энергии, для субъектов естественных монополий в сферах передачи электрической энергии.

В связи с внесенными изменениями предельные уровни тарифов АО «АЖК» на регулируемые услуги составляют:

  • с 01.06. 2021 года - 6,09 тенге/кВт.ч. (без НДС);
  • 2022 год - 6,52 тенге/кВт.ч. (без НДС);
  • 2023 год - 6,78 тенге/кВт.ч. (без НДС);
  • 2024 год - 7,19 тенге/кВт.ч. (без НДС);
  • 2025 год - 7,45 тенге/кВт.ч. (без НДС).

09 сәуір 2021г.

05 сәуір 2021г. 

Согласно объявлению АО «Алатау Жарық Компаниясы» размещенному 05.03.2021г. на официальном сайте и в газете «Экспресс К» №8 на странице 11, о проведении 07.04.2021г. в 15:00ч. публичных слушаний отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 2020 года, по регулируемой услуге - передача и распределение электрической энергии, перед потребителями и иными заинтересованными лицами, сообщаем, что данные слушания будут проведены в формате видеоконфцереции.

07/04/2021 время 15:00

Платформа: ZOOM

Идентификационный номер: 552 721 3747

Пароль: 654321

Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/5527213747?pwd=K3RSNkVTZUttV1dJMHdlRWhzRi9odz09

30 наурыз 2021г.

05 наурыз 2021г.

«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және 2020 жылдың қорытындылары бойынша «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептің жария тыңдау нысанында өткізілетіні туралы хабардар етеді.

Табиғи монополия субъектісінің атауы және орналасқан жері: «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ, заңды мекенжайы: Алматы қ., Манас к-сі, 24б;

Есепті өткізу күні мен орны: 7 сәуір 2021 ж., сағат 15:00-де, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 6 (акт залы), анықтама үшін байланыс нөмірі: + 7 (705) 882-77-99;

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің түрі: электр энергиясын беру және тарату жөніндегі қызметтер.

Бұл ретте Алматы қаласында коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты карантиндік шаралар қатаңдатылған жағдайда, жария тыңдаулар бейнеконференция форматында (Zoom/Skype/Microsoft Teams платформасында) өткізілуі мүмкін екенін хабарлаймыз.

Бұл жағдайда бейнеконференцияға қосылуға сілтеме Жария тыңдаулар өткізілетін күні сағат 10:00-ге дейін «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ ресми сайтында (бұдан әрі - Сайт) «Тарифтер» бөлімінде орналастырылады (https://www.azhk.kz/). Жария тыңдауларды өткізудің нақты форматы сайтта хабарландыра отырып, өткізілетін күніне жақын айқындалады.